düş kırıklığı yaratmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

beklentileri karşılayamamaktan dolayı burukluğa yol açmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
düş kı-rık-lı-ğı ya-rat-mak