düşürüm ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düşürme işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Mallarda yapılan genel ucuzluk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ekonomi"

İlişkili birleşik kelimeler; "karşı düşürüm" "değer düşürümü"

Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-şü-rüm