düşünme yasaları ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Doğru olması gereken bir düşünmenin belli şartlar altında nasıl gerçekleştiğini gösteren kurallar

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-şün-me ya-sa-la-rı