düşündeş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Oydaş. "(Aynı düşüncede, aynı inançta olan, aynı düşünceyi savunanlardan her biri)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-şün-deş