düşündürücü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düşünmeye sebep olan, düşünmeye yol açan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Tasalandıran, kaygılandıran

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-şün-dü-rü-cü