ne demek?

Düşüncesizce davranma durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Çocukluk saffeti ve düşüncesizliği ne rahattır!"

Hecelenişi / Hecelemesi;

dü-şün-ce-siz-lik

► fikirsizlik