düşüncesiz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düşüncesi olmayan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Düşünmeden davranan, anlayışsız

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Tasasız, kaygısız

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-şün-ce-siz