düşüncellik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düşüncel olma niteliği

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Nesnel gerçekliği olan varlığın karşısında, salt düşünce veya tasarım olarak varlık


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-şün-cel-lik