düşünceli ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düşüncesi olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Düşünerek davranan, anlayışlı

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Kaygılı, tasalı

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "ince düşünceli"

Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-şün-ce-li