düşünür ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Genel sorunlar üzerine yeni ve kendine özgü düşünceleri olan kimse, düşünücü, mütefekkir

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-şü-nür