düşünüş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düşünme işi, tefekkür

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İnsanın, özellikle davranışlarına yön veren ahlak tutumu ve düşünme biçimi

Özelliği / Tipi / Türü; "felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-şü-nüş