düşün ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-şün