düğme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Giyecek, yorgan vb.nin bazı yerlerine ilikleyici veya süs olarak dikilen kemik, metal, sedef gibi sert maddelerden yapılmış küçük tutturma aracı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çevrilmek veya üzerine basılmak yoluyla bir elektrik akımını açan, kapayan, herhangi bir makineyi işleten veya durduran parça

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Üst deri altındaki kıkırdak ve yağdan oluşmuş düğme biçimindeki çıkıntı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, hayvan bilimi"

İlişkili birleşik kelimeler; "elektrik düğmesi" "emniyet düğmesi" "kadındüğmesi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
düğ-me