düğünsüz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düğün olmadan, düğün yapmadan

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Düğünü olmayan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-ğün-süz