düğün pilavıyla dost ağırlamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

başkasının kesesinden veya elinden ikramda bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-ğün pi-la-vıy-la dost ağır-la-mak