düğün dernek hep bir örnek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

olayların veya yapılan işlerin hep birbirine benzediğini anlatan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-ğün der-nek hep bir ör-nek