düğün çiçeğigiller ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İki çeneklilerden, bazı türleri süs bitkisi olarak kullanılan bir familya

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-ğün çi-çe-ği-gil-ler