ne demek?

Düğümle bağlanmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

dü-ğüm-len-mek


Bir şey sıkışmak

Tipi / Türü;

mecaz

Kullanımı;

"Trafik düğümlendi."

Bütün sorunlar bir yerde toplanıp birleşmek

Tipi / Türü;

mecaz