düğümlenmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düğümle bağlanmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sıkışmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bütün sorunlar bir yerde toplanıp birleşmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-ğüm-len-mek