düğümlü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düğümlenmiş olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Budaklı

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Sorunlu, karışık


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-ğüm-lü