düğü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Elendikten sonra geriye kalan en ince bulgur

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Pirinç


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-ğü