düçar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Uğramış, yakalanmış, tutulmuş

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Farsça dūçār


Hecelenişi / Hecelemesi;
dü-çar