dövmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tokat, yumruk, tekme vurarak canını acıtmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çamaşır, halı vb.ni tokaç, sopa gibi şeylerle vurarak temizlemek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi toz durumuna getirmek için ezmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Ezmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Çırpmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Topa tutmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Ateşte ısıtılarak yumuşatılmış bir madeni, vurarak istenilen biçime getirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

8. Anlamı (eş anlamlısı):

Çarpmak, sertçe dokunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

9. Anlamı (eş anlamlısı):

Davul vb. çalmak, vurmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

İlişkili birleşik kelimeler; "topukdöven" "biçerdöver"

Hecelenişi / Hecelemesi;
döv-mek