dövizzede ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bankalara dövizle borçlanıp borcunu ödeyemeyerek edindiği malı yok pahasına elinden çıkarmak zorunda kalan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca devise + Farsça -zede


Hecelenişi / Hecelemesi;
dö-viz-ze-de