dövdürtmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dövdürme işini yaptırmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dövme yaptırmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
döv-dürt-mek