ne demek?

Dövüştürebilmek işi

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

dö-vüş-tü-re-bil-me