ne demek?

Dövüşken olma durumu; vuruşkanlık

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

dö-vüş-ken-lik