dörtlük ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birbirine dik iki çap boyunca dörde bölünmüş dairenin her bir dilimi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dört dizelik bölümlerden oluşmuş şiir veya şiir parçası, kıta

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, edebiyat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Birlik notanın dörtte biri uzunluğunda nota

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, müzik"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Dört taneden oluşmuş, dört tane alabilen

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

İlişkili birleşik kelimeler; "altmışdörtlük" "dört dörtlük" "ondörtlük"

Hecelenişi / Hecelemesi;
dört-lük