dört kaşlı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bıyığı yeni terleyen "(delikanlı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kalın ve gür kaşlı


Hecelenişi / Hecelemesi;
dört kaş-lı