dörtçeker ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çekiş gücünü ön ile arka tekerlekler arasında belli oranda eşit olarak dağıtan sistem

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dört-çe-ker