dördüncü ayak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Altılı ganyanda yer alan dördüncü koşu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dör-dün-cü a-yak