dördüncü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dört sayısının sıra sıfatı, sırada üçüncüden sonra gelen, sırada beşinciden önce gelen

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

Örnek / Cümle; "Dizinin dördüncü sezonunu beğenmedim."

İlişkili birleşik kelimeler; "dördüncü ayak" "Dördüncü Çağ"

Hecelenişi / Hecelemesi;
dör-dün-cü