dönmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kendi ekseni üzerinde veya başka bir şeyin dolayında hareket etmek.

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Geri gelmek, geri gitmek.

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, -den"

Örnek / Cümle; "Akşam olunca eve döndüm."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Yönelmek.

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Sapmak.

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi andıracak duruma girmek, benzemek.

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Durumdan duruma geçmek, değişmek, olduğundan daha değişik bir durum almak, benzemek.

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Belirli bir yerde dolaşmak.

Özelliği / Tipi / Türü; "-de"

8. Anlamı (eş anlamlısı):

Kendini bir yandan bir yana çevirmek.

Özelliği / Tipi / Türü; "-de"

9. Anlamı (eş anlamlısı):

Sınıfta kalmak.

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

10. Anlamı (eş anlamlısı):

Yönetilmek, düzene konulmak, çekip çevrilmek.

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

11. Anlamı (eş anlamlısı):

Söz konusu etmek, hatırlamak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

12. Anlamı (eş anlamlısı):

Bırakılan bir konu veya işe başlamak.

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

13. Anlamı (eş anlamlısı):

Hileyle, gizlice yapılmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz, mecaz"

14. Anlamı (eş anlamlısı):

İnanç, din veya düşüncesini değiştirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz, din bilgisi"

İlişkili birleşik kelimeler; "fırdöndü" "gündöndü" "yanardöner" "köşe dönücü"

Hecelenişi / Hecelemesi;
dön-mek