döngü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir olayın birden fazla tekrarlanması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kısır döngü. "(Bir önermeyi ikinci bir önermeyle ikinci önermeyi de dönüp birincisiyle tanıtlamaya çalışma yolu)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mantık"

İlişkili birleşik kelimeler; "kısır döngü"

Hecelenişi / Hecelemesi;
dön-gü