döner kapı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Üç veya dört kanatlı, düşey ekseni çevresinde dönerek geçiş sağlayan kapı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dö-ner ka-pı