dönemeç ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yolun yön değiştirdiği yer, viraj

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir durum, tutum, davranış ve düşüncedeki aşama

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dö-ne-meç