dönek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İnanç ve düşüncesini değiştiren, sözüne güvenilmeyen, caygın, kaypak "(kimse)", kahpe

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dö-nek