döndürmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dönmesini sağlamak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Başarısız saymak, geri çevirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Çevirmek, bükmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, -i,mecaz"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

... bir duruma getirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, -i,mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "baş döndürücü"

Hecelenişi / Hecelemesi;
dön-dür-mek