dönüp dolaşmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

uzun süre gezmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

arayış içinde olmak, her çareye başvurmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dö-nüp do-laş-mak