dönüştürülebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dönüştürülme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dö-nüş-tü-rü-le-bil-mek