dönüştürücü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aynı frekansta fakat yoğunluğu, gerilimi genellikle farklı olan bir veya birçok değişik akım dizgesini, değişik bir akım dizgesine dönüştüren elektromanyetik indükleçli duruk araç, trafo, transformatör

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dö-nüş-tü-rü-cü