dönüşlü zamir ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kişi kavramını pekiştiren `kendi` sözü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dö-nüş-lü za-mir