dönüşümcülük ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yaşayan türlerin yalın biçimlerden karmaşık biçimlere doğru evrimle gelişerek ortaya çıktığını öne süren öğreti, transformizm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dö-nü-şüm-cü-lük