dölüt ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Oğulcuğun gelişimini büyük ölçüde tamamladığı, bütün organ taslaklarının oluştuğu üçüncü aydan doğuma kadarki durumu, cenin, fetüs

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,biyoloji"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dö-lüt