dökmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sıvı veya tane durumunda olan şeyleri bulundukları kaptan başka bir yere boşaltmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Belli bir yere boşaltmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Akıtmak, düşürmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Saçmak, serpmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Salmak, bırakmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Maden, mum eriyiği veya çimento, alçı vb.ni kalıba akıtarak biçim vermek, döküm yapmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Üstünde bulunan bir şeyi düşürmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

8. Anlamı (eş anlamlısı):

Sulu hamuru kızgın yağ veya tepsinin içine akıtarak pişirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

9. Anlamı (eş anlamlısı):

Teninde kızamık, kızıl, suçiçeği hastalıklarında olduğu gibi kırmızı lekeler çıkmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

10. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yere çokça bir şey yığmak, taşımak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

11. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi yok etmek için atmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

12. Anlamı (eş anlamlısı):

Yakmak, tutuşturmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

13. Anlamı (eş anlamlısı):

Kullanmak, harcamak, sarf etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

14. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok söylemek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz "

15. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir işte veya bir konuyu ele alış biçiminde değişiklik yapmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

16. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok sayıda öğrenciyi sınavda veya bir üst sınıfa geçirmede başarısız saymak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,mecaz"

17. Anlamı (eş anlamlısı):

Açığa vurmak, söylemek, ortaya koymak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,mecaz"

18. Anlamı (eş anlamlısı):

Bol bol vermek, ödemek, sarf etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "döke saça" "küldöken" "naldöken" "palandöken"

Hecelenişi / Hecelemesi;
dök-mek