dökümlü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Niteliğinden ötürü kolayca istenilen biçim verilebilen "(kumaş)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dö-küm-lü