döküm ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kalıba dökme işi ve bunun yapılış yöntemi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kumaşın dökümlü olma niteliği

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi ayrıntılı olarak ortaya koyma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Dökülme zamanı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Kalıba dökülerek yapılan.

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

İlişkili birleşik kelimeler; "dökümevi" "dökümhane" "yaprak dökümü"

Hecelenişi / Hecelemesi;
dö-küm