döşemeci çivisi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Özellikle mobilya döşemeciliğinde kullanılan büyük başlı, gövdesi kare kesitli, sivri uçlu ve siyah renkli çivi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dö-şe-me-ci çi-vi-si