döşekli ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Döşeği olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yalpası az olan yayvan gemi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dö-şek-li