döşek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yatak. "(Uyuma, dinlenme vb. amaçlarla üzerine veya içine yatılan eşya)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gemi gövdesinde, su basıncı, çarpma, karaya oturma vb. durumlarda darbeleri karşılayabilecek, yük ve makinelerin ağırlığına dayanabilecek dirençteki yapı gereci

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Dövülmek üzere harman yerine serilen ekin sapları

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında"

İlişkili birleşik kelimeler; "ölüm döşeği" "rahat döşeği"

Hecelenişi / Hecelemesi;
dö-şek