cumhuriyet altını ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Üzerinde Atatürk portresi bulunan, 22 ayar tam altın, cumhuriyet, tam altın

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
cum-hu-ri-yet al-tı-nı